Festyn: <<< Festyn Rodzinny - Niezapominajka 2018 - Pod Polskim Niebem - Kompleks Sportowy Pcimianka - 3 czerwca 2018 r. od godz. 14:00 - Zapraszamy! >>>

Niezapominajka 2018 - Pod Polskim Niebem

Festyn Rodzinny - Niezapominajka 2018 - Pod Polskim Niebem
- Kompleks Sportowy Pcimianka
- 3 czerwca 2018 r. od godz. 14:00 - Zapraszamy!


Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej

Wpisując się w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych TALENT co roku organizuje "Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej". W turnieju biorą udział zaproszone drużyny, m.in.: KBS Pcim, TKKF Pcim, „Janusze siatkówki” Pcim, „Wyborowi” Pcim. Celem turnieju jest upowszechnianie oraz propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych w naszej gminie. Ponieważ zawody mają być zabawą i radością gry w piłkę siatkową, regulamin nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych ani składu drużyny.


Laptop do tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu

Stowarzyszenie -TALENT- zakupiło komputer - laptop, który przekazany został Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Pcimiu. Laptop jest wykorzystywany do pracy z jedną z tablic interaktywnych, które są w posiadaniu gimnazjum. Tablica interaktywna - wyglądem nie różni się od szkolnej, białej tablicy sucho ścieralnej. Innowacja tkwi jednak we współpracy tablicy z komputerem i projektorem. Komputer uzbrojony w oprogramowanie interaktywne, stanowi bazę do pracy z tablicą. Projektor natomiast jest źródłem obrazu, wyświetla ekran monitora komputera na tablicy. Współdziałanie tych trzech urządzeń wsparte bogatym i funkcjonalnym programem otwiera przed nauczycielami i uczniami ogromne możliwości właściwe dla środowiska interaktywnego.