Festyn: <<< Niezapominajka 3 czerwca 2018 r. Już teraz Zapraszamy >>>

Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej

Wpisując się w obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych TALENT co roku organizuje "Niepodległościowy Turniej Piłki Siatkowej". W turnieju biorą udział zaproszone drużyny, m.in.: KBS Pcim, TKKF Pcim, „Janusze siatkówki” Pcim, „Wyborowi” Pcim. Celem turnieju jest upowszechnianie oraz propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych w naszej gminie. Ponieważ zawody mają być zabawą i radością gry w piłkę siatkową, regulamin nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych ani składu drużyny.


Laptop do tablicy interaktywnej dla Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Pcimiu

Stowarzyszenie -TALENT- zakupiło komputer - laptop, który przekazany został Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Pcimiu. Laptop jest wykorzystywany do pracy z jedną z tablic interaktywnych, które są w posiadaniu gimnazjum. Tablica interaktywna - wyglądem nie różni się od szkolnej, białej tablicy sucho ścieralnej. Innowacja tkwi jednak we współpracy tablicy z komputerem i projektorem. Komputer uzbrojony w oprogramowanie interaktywne, stanowi bazę do pracy z tablicą. Projektor natomiast jest źródłem obrazu, wyświetla ekran monitora komputera na tablicy. Współdziałanie tych trzech urządzeń wsparte bogatym i funkcjonalnym programem otwiera przed nauczycielami i uczniami ogromne możliwości właściwe dla środowiska interaktywnego.


Święto Niezapominajki

„Niezapominajka” to cykliczna impreza o charakterze folklorystyczno - ekologicznym, która od kilkunastu lat gości w Gminie Pcim. Niejednokrotnie festyn swoim zasięgiem obejmuje gminy powiatu myślenickiego - można tu przytoczyć choćby konkurs ekologiczny, obejmujący swym zasięgiem obszar LGD „Turystycznej Podkowy”, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas jednej z edycji „święta”. Imprezę od lat wspiera Gmina Pcim oraz Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Pcimiu.